Polski Angielski
Kategorie
Producenci


Sprzedaż ratalna

LUKAS Raty.

Dla Państwa wygody, wprowadziliśmy wygodny i szybki system sprzedaży ratalnej. Poniżej, krok po kroku, dokładna instrukcja jak uzyskać kredyt ratalny w sklepie Takedown.pl

Potrzebne, aby otrzymać kredyt ratalny w Credit Agricole Bank Polska:

 • obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu na terenie Polski
 • stałe miejsce zamieszkania w Polsce
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • numer PESEL
 • stałe dochody (ze źródeł akceptowanych przez Bank)
 • zdolność kredytowa

Zakupy na raty Credit Agricole Bank Polska - to proste!

Krok I - Wybierz towar i złóż zamówienie

 • Wybierz towar i umieść w koszyku zamówień. Minimalna wartość zakupów w kredycie ratalnym wynosi 500,00 zł.
 • Gdy wartość zakupów przekroczy 500 zł, pojawi się symulator rat w systemie LUKAS Raty - łatwo obliczysz ratę. Symulację wysokości raty możesz wykonać zgodnie z okresem kredytowania dostępnym w symulatorze ratalnym.
 • Jeśli zdecydujesz się na zakup na raty, złóż zamówienie w sklepie...

Krok II - Wybierz sposób dostawy i formę płatności LUKAS Raty

 • Po złożeniu zamówienia w sklepie z najdogodniejszą dla Ciebie formą dostawy towaru i z formą płatności "LUKAS Raty" uzyskasz dostęp do wniosku kredytowego Credit Agrciole Bank Polska
 • Uzupełnij wszystkie dane i złóż wniosek.
  • Złożenie wniosku o kredyt ratalny wymaga zgody na przekazanie przez sklep Twoich danych osobowych do Credit Agrciole Bank Polska S.A., z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1 oraz Twojego oświadczenia, że zapoznałeś/aś się z informacją o warunkach i sposobie udzielania kredytu ratalnego Credit Agrciole Bank Polska.
  • Po kliknięciu przycisku "Wypełnij wniosek" - zostaniesz przekierowany/na na bezpieczną stronę Credit Agrciole Bank Polska.
  • Pamiętaj! Upewnij się, że jesteś na bezpiecznej stronie Banku, jej adres powinien zaczynać się od https://
  • Wypełnij wniosek o kredyt ratalny i prześlij go do Banku.
 • W ciągu następnych 24 godzin skontaktuje się z Tobą pracownik Banku, aby zweryfikować informacje podane przez Ciebie we wniosku. Już podczas rozmowy poinformuje Cię o decyzji kredytowej oraz o dokumentach jakie będą potrzebne do podpisania umowy kredytowej. Ustalicie także wstępny termin dostarczenia przesyłki z dokumentacją kredytową.
 • Pozytywną decyzję Credit Agrciole Bank Polska przekaże także do Sklepu

Krok III - Podpisz umowę kredytową, którą dostarczy Ci kurier w imieniu Banku.

 • Umowę do podpisu dostarczy Ci kurier (z firmy współpracującej z Bankiem). Dokona weryfikacji Twojej tożsamości, a następnie odbierze od Ciebie kserokopię dowodu osobistego wraz z wymaganymi dokumentami. Umowę kredytową możesz podpisać w obecności kuriera.

Krok IV - Realizacja zamówienia i odbiór towaru

 • Bank poinformuje sprzedawcę o podpisaniu umowy kredytowej ? wówczas sklep rozpocznie realizację Twojego zamówienia.
 • Sklep skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić termin i miejsce dostawy zakupionych towarów.
 • Po otrzymaniu zakupionego towaru w ciągu kilkunastu dni otrzymasz pocztą podpisaną za Bank umowę kredytową wraz z blankietami do spłaty rat.

Wniosek kredytowy - warto wiedzieć

 • Niektóre dane, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu do wniosku kredytowego zostaną zaczytane z Twojego konta w sklepie internetowym. W niektórych sklepach na etapie uzupełniania wniosku kredytowego danych tych nie możesz poprawiać. Jeśli potrzebujesz wprowadzić w nich korekty lub je zaktualizować, możesz to zrobić wyłącznie na swoim koncie w sklepie internetowym.
 • Minimalna wartość zakupów w kredycie ratalnym wynosi 500,00 zł, a maksymalna - 10 000,00 zł.
 • Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości, możesz skontaktować się z obsługą sklepu WWW.TAKEDOWN.PL.
 • Minimalny dochód, jaki musisz uzyskiwać miesięcznie, aby korzystać z zakupów na raty Credit Agricole Bank Polska, wynosi 380 zł netto.
 • Kredyt ratalny Credit Agrciole Bank Polska jest dostępny bez dodatkowych zabezpieczeń (poręczycieli, weksli).
 • Nie wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym WWW.TAKEDOWN.PL możesz sfinansować kredytem ratalnym Credit Agrciole Bank Polska. Te, których nie kupisz na raty, są jednak odpowiednio oznakowane. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, możesz skontaktować się z obsługą sklepu WWW.TAKEDOWN.PL.
 • Czas realizacji zamówienia z płatnością "LUKAS Raty" trwa średnio od 3 do 5 dni roboczych.
 • Credit Agrciole Bank Polska zastrzega sobie prawo do przedstawienia Ci innego okresu kredytowania niż wybrany przez Ciebie. Zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie przez pracownika Banku.
 • Masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy kredytu. Stosowne informacje zawiera umowa kredytu oraz regulamin, który zostanie Ci dostarczony w momencie podpisywania umowy.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości w trakcie podpisywania umowy, możesz zadzwonić pod numer serwisu telefonicznego 801 33 00 33 lub 71 35 49 553 (koszt połączenia według stawki Twojego operatora). Podane numery znajdziesz także w liście przewodnim dołączonym do umowy.
 • Credit Agricole Bank Polska może odmówić udzielenia kredytu w każdym momencie bez podania przyczyn.

Jakie dokumenty mogą być wymagane od Ciebie przy zawarciu umowy kredytu?

Aby dokonać zakupu na raty Credit Agricole Bank Polska wystarczy przedłożyć:

 1. dokument potwierdzający tożsamość:
  • dowód osobisty

  • lub jeśli nie jesteś obywatelem Polski, to:
  • paszport lub dowód osobisty obywatela UE wraz z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu lub zarejestrowanie pobytu na terenie Polski albo kartą pobytu członka rodziny obywatela UE,
  • kartę pobytu z prawem osiedlenia się,
  • kartę pobytu rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej
  oraz
 2. dokument/dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych przez Ciebie dochodów

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - jeden z dokumentów:

 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w oryginale) zawierające informacje o okresie, dacie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatni miesiąc lub za ostatnie 3 miesiące (w zależności od okresu zatrudnienia) - wzór znajduje się tutaj);
 • kserokopia1 RMUA - za jeden z ostatnich 3 miesięcy;
 • kserokopia wyciągu z konta bankowego2 lub zestawienie operacji na rachunku - z jednego z ostatnich 3 miesięcy;
 • wydruk z serwisu internetowego banku potwierdzający wpływ wynagrodzenia z jednego z 3 ostatnich miesięcy;
 • kserokopia1 PIT-11, PIT-40 - do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym;
 • kserokopia1 umowy kredytowej / o limit kredytowy z innego banku3 (podpisana w ostatnich 3 miesiącach);
 • zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank, potwierdzające datę wpływu środków z tytułu wynagrodzenia na konto, kwotę, informację, kto dokonał płatności oraz imię i nazwisko Klienta4.

emeryci - jeden z poniższych dokumentów:

 • dowód wypłaty świadczenia nie starszy niż sprzed roku (np. kserokopia1 odcinka wypłaty świadczenia) lub kserokopia ostatniej lub przedostatniej waloryzacji lub kserokopia decyzji o przyznaniu świadczenia lub kserokopia1 decyzji o przeliczeniu świadczenia;
 • zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank, w którym Klient ma konto, poświadczające wpływ świadczenia4;
 • kserokopia wyciągu z konta bankowego Klienta2 (lub zestawienie operacji na rachunku) nie starszego niż sprzed roku - poświadczająca wpływ świadczenia na konto za jeden z ostatnich 12 miesięcy;
 • kserokopia legitymacji emeryta - wyłącznie dla świadczeń z symbolem "E", tylko w sytuacji, gdy Klient nie posiada innego dokumentu;
 • kserokopia1 PIT-11, PIT-40 - ważne do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym;
 • zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i wysokość przyznanego świadczenia;
 • wydruk z serwisu internetowego banku potwierdzający wpływ jednego świadczenia z 12 ostatnich miesięcy;
 • kserokopia1 dokumentu potwierdzającego przeniesienie w stan spoczynku i określającego wysokość uposażenia w stanie spoczynku (dotyczy przedstawicieli niektórych zawodów np. prokuratorzy, sędziowie);
 • kserokopia1 umowy kredytowej / o limit kredytowy z innego banku3 (podpisana w ostatnich 3 miesiącach).

renciści

 • dokument potwierdzający okres, na jaki zostało przyznane świadczenie: kserokopia1 decyzji o przyznaniu świadczenia lub kserokopia1 legitymacji lub zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS lub innego uprawnionego organu

 • oraz jeden z dokumentów potwierdzających kwotę świadczenia:
 • oryginał lub kserokopia odcinka wypłaty świadczenia - jednego z okresu ostatnich 3 miesięcy lub kserokopia ostatniej waloryzacji lub kserokopia1 decyzji o przeliczeniu świadczenia lub kserokopia1 decyzji o przyznaniu świadczenia (nie starsza niż rok) lub decyzja o podjęciu wypłaty świadczenia;
 • zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank, w którym masz konto, poświadczające wpływ środków z tytułu ostatniej wypłaty świadczenia na konto4;
 • kserokopia wyciągu z Twojego konta bankowego2 (lub zestawienie operacji na rachunku) zawierająca informację o jednym świadczeniu z okresu 3 ostatnich miesięcy;
 • zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające Twoje dane osobowe oraz wysokość przyznanego świadczenia;
 • kserokopia1 umowy kredytowej / o limit kredytowy z innego banku3 (podpisana w ostatnich 3 miesiącach);
 • wydruk z serwisu internetowego banku potwierdzający wpływ jednego świadczenia z okresu 3 ostatnich miesięcy.

prowadzący gospodarstwo rolne - dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego przez min. 6 miesięcy:

 • zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania/dzierżawienia gospodarstwa rolnego, wielkość gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych i/lub dochodowość roczną lub nakaz płatniczy (decyzja) na dany rok z Urzędu Gminy lub kserokopia1 umowy kredytowej / o limit kredytowy z innego banku3 (podpisana w ostatnich 3 miesiącach)

 • oraz
 • kserokopia1 ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie
  (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami.

prowadzący działalność gospodarczą

 • dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej (do wyboru):
  • kserokopia1 wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem, że dane zawarte we wpisie są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym opatrzone czytelnym podpisem oraz datą

  • lub
  • wyciąg/odpis z KRS-u lub inny dokument poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej np. koncesja, zezwolenie
 • oraz
 • dokumenty potwierdzające uiszczenie składek ubezpieczeniowych (do wyboru):
  • zaświadczenie (w oryginale) z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami zdrowotnymi i społecznymi

  • lub
  • kserokopia1 dowodów wpłat do ZUS/KRUS składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat)
 • lub
 • dokumenty potwierdzające uiszczenie podatku (do wyboru):
  • zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami

  • lub
  • kserokopia1 dowodów wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat)
 • oraz
 • dokument umożliwiający wyliczenie dochodu za ostatnie 3 miesiące (uzależniony od formy opodatkowania):
  • w przypadku karty podatkowej - kserokopia1 decyzji Naczelnika US;
  • w przypadku ryczałtu - ostatnie zeznanie roczne (ważne przez pierwsze 3 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT-28) lub ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego lub dowody wpłaty podatku dochodowego lub zaświadczenie z US o uzyskanym przychodzie w roku ubiegłym - ważne przez 3 pierwsze miesiące roku bieżącego lub zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe;
  • podatkowa książka przychodów i rozchodów - zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie/przychodzie za wymagany okres lub ostatnie złożone zeznanie roczne - PIT-36, PIT-36L lub zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów zawierające podsumowanie przychodów, kosztów i dochodu uzyskanego narastająco od początku roku do ostatniego zamkniętego miesiąca danego roku podatkowego włącznie za wymagany okres lub zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe;
  • pełna księgowość - ostatnie złożone zeznanie roczne - PIT 36 lub rachunek zysków i strat narastająco za rok bieżący
   lub bilans lub statystyczne sprawozdania F01 lub F02 (za ostatni zamknięty rok) lub CIT-8 lub zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe

  • lub
  • kserokopia1 umowy kredytowej / o limit kredytowy z innego banku3 (podpisana w ostatnich 3 miesiącach).

Inne źródła dochodu - zapytaj naszego Partnera, sprawdź na stronie www.credit-agricole.pl lub zadzwoń na serwis telefoniczny Banku pod numer 801 33 00 33 lub 71 35 49 553 (koszt połączenia wg taryfy Twojego operatora)

Wymogi dotyczące niektórych dokumentów poświadczających dochód:

1 Razem z kserokopią każdego dokumentu potrzebny będzie oryginał do wglądu.

2 Wyciąg z konta bankowego lub zestawienie operacji na rachunku za okres wymagany przy danym źródle dochodu. Jako wyciąg z konta Klient może przedstawić:

 • miesięczny wyciąg z rachunku, jaki Klient otrzymuje z banku zawierający logo i nazwę banku;
 • wyciąg drukowany na życzenie Klienta w placówce banku - musi być sporządzony na papierze firmowym lub opatrzony pieczęcią banku i podpisem osoby drukującej wyciąg;
 • wyciąg samodzielnie wydrukowany przez Klienta z serwisu internetowego banku albo z wiadomości mailowej przysłanej do Klienta z banku (wyciąg elektroniczny, wyciąg e-mail), zawierający informację, iż nie musi być opatrzony podpisem i/lub pieczęcią banku, nie może być to zrzut z ekranu.

Wyciąg powinien zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela rachunku;
 • informację o wpływie wynagrodzenia - z danymi odbiorcy i nadawcy przelewu, kwotą, datą wpływu oraz z zaznaczeniem, za który miesiąc zostało wypłacone; w tytule przelewu musi być informacja świadcząca, że jest to wynagrodzenie lub wypłata innego rodzaju /typu świadczenia, nr świadczenia.

3 Umowa kredytowa / umowa o limit kredytowy z innego banku, musi zawierać informacje o: wysokości, źródle (rodzaju/typie osiąganego dochodu lub świadczenia) oraz okresie zatrudnienia / otrzymywanego świadczenia. Umowa musi zostać sporządzona na podstawie dokumentów potwierdzających dochód, nie może być starsza niż sprzed trzech miesięcy.

4 Zaświadczenie wystawione i podpisane przez bank, poświadczające wpływ z tyt. świadczenia na konto. Zaświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela rachunku;
 • informację o wpływie wynagrodzenia - z danymi odbiorcy i nadawcy przelewu, kwotą, datą wpływu oraz z zaznaczeniem, za który miesiąc zostało wypłacone; w tytule przelewu musi być informacja świadcząca, że jest to wynagrodzenie lub wypłata innego rodzaju /typu świadczenia, nr świadczenia.
Powrót
19880752 wywołań od 10 styczeń 2007